Goede doelen

Door boeken te kopen op de beurs heb je niet alleen uren leesplezier voor een klein prijsje, maar je steunt ook nog mensen die het minder goed hebben! Boekenbeurs Glanerbrug is een non-profit stichting. Het doel van de beurs is dus niet om winst te maken. De opbrengst van alle verkochte boeken wordt, na aftrek van noodzakelijke kosten, volledig geschonken aan deze drie goede doelen:

Boekenbeurs Glanerbrug steunt De Wonne

De Wonne

Lees meer >

Boekenbeurs Glanerbrug steunt de Vincentiusvereniging

Vincentiusvereniging

Lees meer >

Boekenbeurs Glanerbrug steunt Casa do Menino

Casa do Menino

Lees meer >

De Wonne

De Wonne logoHet eerste goede doel dat gesteund wordt door de Boekenbeurs Glanerbrug is woongemeenschap De Wonne, het ‘klooster’ aan de Noorderhagen in Enschede.

Boekenbeurs Glanerbrug steunt De Wonne EnschedeWat doet De Wonne?

Woongemeenschap De Wonne (met vestigingen in Enschede, Glanerbrug en Almelo) biedt tijdelijk onderdak aan mensen die om bepaalde redenen geen onderkomen hebben of die een poosje tot rust willen komen. Denk hierbij aan mensen met huwelijksproblemen, een psychiatrisch verleden, verslaving, vluchtelingen en asielzoekers. Een voorwaarde om opgenomen te worden in de woongroep is dat de persoon deskundige begeleiding krijgt van buiten de woongemeenschap.

Naast de opvang is De Wonne ook een ontmoetingsplek voor oud-bewoners en andere mensen die behoefte hebben aan wat aandacht, warmte en gezelligheid.

 

 

Boekenbeurs Glanerbrug steunt De WonneWat is het doel van De Wonne?

De woongemeenschap is ontstaan in 1979, vanuit het samenlevingsideaal van de eerste Christenen. Belangrijke waarden in de woongemeenschap zijn dan ook om trouw te zijn aan het gemeenschappelijke leven, eten met elkaar te delen, regelmatig te baden, eensgezind te zijn en alles gemeenschappelijk te bezitten.

Ook de levensinstelling van Franciscus van Assisi is leidend voor de manier waarop geleefd wordt bij De Wonne: eenvoudig, sober, in broederschap, gelijkwaardig, vreedzaam, milieuvriendelijk, kleinschalig, met aandacht voor bezinning en meditatie.

In een roerige maatschappij hoopt De Wonne iets van deze idealen te verwezenlijken.

Bezoek de website van De Wonne >

Vincentiusvereniging

Vincentiusvereniging logoHet tweede goede doel dat gesteund wordt door de Boekenbeurs Glanerbrug is de Vincentiusvereniging in Glanerbrug.

Wat doet de Vincentiusvereniging?

De Vincentiusvereniging is een internationale vrijwilligersorganisatie op het gebied van maatschappelijke dienstverlening. De internationale vereniging is opgericht in 1833 in Parijs en werkt op dit moment in 136 landen. De vereniging bestaat sinds 1846 in Nederland en sinds 1932 in Glanerbrug.

Activiteiten zijn onder andere:

– Individuele hulp aan mensen in nood en waar nodig sociale begeleiding;
– Financiële hulp in de vorm van giften of renteloze leningen;
– Begeleiding bij schuldsanering en budgetteren;
– Bemiddeling bij contact met sociale dienst of andere instellingen;
– Organiseren en financieren van vakantiemogelijkheden voor mensen die om financiële reden nooit op vakantie kunnen;
– Financiële ondersteuning van ontwikkelingswerkers afkomstig uit Glanerbrug;
– Organiseren van jaarlijkse kerstbijeenkomsten voor ouderen en kledinginzameling voor mensen in nood samen met de diaconieën van de plaatselijke kerken.

Boekenbeurs Glanerbrug steunt de Vincentiusvereniging

Wat is het doel van de Vincentiusvereniging?

De Vincentiusvereniging wil met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening een structurele bijdrage leveren aan een goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Bezoek de website van de Vincentiusvereniging >

Casa do Menino

Casa do Menino logoHet derde goede doel dat gesteund wordt door de Boekenbeurs Glanerbrug is kindertehuis Casa do Menino in Brazilië.

Boekenbeurs Glanerbrug steunt Casa do MeninoWat doet Casa do Menino?

In Casa do Menino wordt gratis dagopvang geboden aan ongeveer 100 tot 120 meisjes. Onderwijs, voedzame maaltijden, medische hulp en tandheelkundige hulp horen daar ook bij. Voor het onderwijs werkt Casa do Menino samen met de naastgelegen basisschool Santo Antonio, waar ongeveer 500 jongens en meisjes van 6 tot 12 jaar lessen krijgen. De meisjes uit de armste gezinnen krijgen in Casa do Menino extra lessen, zoals muziek, handwerken en Engels, om in de toekomst beter voor zichzelf te kunnen zorgen.

 

 

Boekenbeurs Glanerbrug steunt Casa do MeninoWat is het doel van Casa do Menino?

De doelstelling van Casa do Menino is het bieden van hulp aan meisjes uit de armste gezinnen van Campina Grande, een middelgrote plaats in het noordoosten van Brazilië. Er is voor gekozen om alleen meisjes op te vangen, zodat zij een betere opleiding krijgen en later niet meer afhankelijk zijn van een man. Om te voorkomen dat vrouwen afglijden en bijvoorbeeld in de prostitutie belanden, geeft de stichting de meisjes nu al een goede start. Stichting Casa do Menino zorgt voor een 3-maandelijkse financiële bijdrage voor het dagelijkse onderhoud van het tehuis. Daarnaast ondersteunt de stichting financieel bij het uitvoeren van diverse projecten ter verbetering van de opvang van de meisjes.

Bezoek de website van Casa do Menino >